Top; Op weg naar een excellente organisatie met het INK-managementmodel

Ad Tempelaars heeft vanaf 1983 ervaring in het begeleiden van organisaties bij het verbteren van de bedrijfsresultaten. Daarvoor heeft hij in de loop van de jaren vele trainingen en methoden voor verbetering van de organisatie ontwikkeld en toegepast in de meest uiteenlopende organisatie zowel in de profitsector als in de publieke sector.

Al jarenlang zijn er publicaties van zijn hand verschenen zoals:

 • Artikelen in Kwaliteit en Bedrijf
 • Bijdragen aan handboeken van Kluwer zowel in Nederland als in België
 • Publicaties van het INK
 • o Organisatie-ontwikkeling; van fase II naar fase III
  o Padvinderserie
  o Investeren in medewerkers loont
  o Daarnaast heeft hij al vanaf 1996 meegewerkt aan de INK-publicaties Positiebepaling en evalueren van organisaties. Aan de laatste wijziging van de publicatie Positie en ambitie bepalen heeft hij een substantiële bijdrage geleverd zowel in het schrijven als in de ontwikkeling van de methodiek.

In 2008 kreeg hij de behoefte om al deze ervaringen van implementaties en types van organisatie aan het papier toe te vertrouwen. Eenmaal iets bedacht moet je het ook doen, geen vage gedachten of beloften. Maar een besluit nemen was zijn credo.

In 2009 is zijn boek TOP verschenen. In tien hoofdstukken beschrijft hij korte theoretische aspecten (boekenwijsheid), aangevuld met voorbeelden van methoden en praktijkcases. Deze casuïstiek is afkomstig uit de verschillende soorten bedrijven waar hij ervaring heeft op gedaan. Het INK-managementmodel is gebruikt voor de ordening van zijn boek, zodat het is uiteengevallen in twee boeken, die samen in een mooie duurzame cassette zijn gebonden.

Het eerste boek gaat over het organiseren van het werk. Dit is onderverdeeld in de hoofdstukken:

 1. Leiderschap
 2. Strategie en beleid
 3. Management van medewerkers
 4. Management van middelen
 5. Management van processen

Het tweede boek gaat over het meten van resultaten en hoe deze gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van deze resultaten, door acties te nemen in de manieren van werken. De hoofdstukken zijn:

 1. Klanten en partners
 2. Medewerkers
 3. Maatschappij
 4. Bestuur en financiers
 5. Verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen

Elk hoofdstuk bevat dus vele voorbeelden van hoe het in de praktijk werkt en een groot aantal analysevragen die u kunt gebruiken om voor uzelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de resultaten van uw organisatie.

Kortom een handzaam praktijkboek dat u op weg helpt naar nog betere resultaten, naar een TOP-organisatie dus.

Pastoor van den Heuvelstraat 26
5735 GE Aarle-Rixtel
Tel.: (0492) 38 43 06
GSM: (06) 55 55 13 87
Fax: (0492) 38 40 37

info@tempelaars-consultancy.nl

Provincie Limburg